You are currently viewing Rusza kolejna edycja konkursu „Wielka Liga Czytelników”!

Rusza kolejna edycja konkursu „Wielka Liga Czytelników”!

  • Post category:Aktualności

Z radością ogłaszamy, że po raz trzeci Szkoła Podstawowa Nr 25 weźmie udział w Ogólnopolskim Konkursie „Wielka Liga Czytelników”. W tym roku szkoła zgłosiła się także do projektu pod nazwą Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo”.
Celami konkursu i projektu są m.in.: rozwijanie kultury czytelniczej, kształtowanie nawyku czytania i zainteresowania literaturą, promowanie wartości rodzinnych, w tym wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi, kreowanie mody na czytanie w domach i placówkach oświatowych, promowanie twórczości dziecięcej i młodzieżowej, promowanie literatury regionalnej i światowej. Zapraszamy uczniów wszystkich klas do wzięcia udziału w tym wyjątkowym konkursie i akcji promującej czytelnictwo w naszej szkole. Pokażmy, że nasza szkoła zasługuje na miano „Placówki Aktywnie Promującej Czytelnictwo”!

Ogólne zasady konkursu:

Etap pierwszy – szkolno-biblioteczny: od 27 listopada 2019 r. do 13 marca 2020 r.
• Uczniowie zdobywają 10 sprawności czytelniczych rozwiązując w domu (z pomocą rodzin) testy z pytaniami na temat treści książek z wybranych lektur (listy książek są dostępne w obu bibliotekach szkolnych).
• Uczniowie, którzy zdobyli komplet sprawności przystępują do testu kwalifikacyjnego pisanego w szkole.

Etap drugi – test kwalifikacyjny: od 16 do 27 marca 2020 r. (datę ustali koordynator placówki)
• Test kwalifikacyjny dotyczy znajomości treści książki wskazanej przez Koordynatora Placówki i jest organizowany na terenie szkoły.
• Maksymalnie 3 najlepszych uczniów w każdej kategorii (klasy 1-4 i 5-8) awansuje do kolejnego etapu.

Etap trzeci – powiatowy: 28 kwietnia 2020 r.
• Każdą placówkę biorącą udział w konkursie reprezentuje 3 uczniów w obu kategoriach, którzy od tego momentu tworzą drużyny.
• Drużyny piszą test z pytaniami na temat treści książki wyznaczonej przez organizatora.
• Drużyny walczą o tytuły: Mistrza, I Wicemistrza i II Wicemistrza Powiatu.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie organizatora: https://wielka-liga.pl/regulamin/

Zgłoszenia do konkursu przyjmują panie bibliotekarki:
Uczniowie klas 1-4: biblioteka klas 1-5, sala 203 (II piętro, naprzeciwko świetlicy)
Uczniowie klas 5-8: biblioteka klas 6-8, sala 305 (parter od strony „gimnazjalnej”).
Panie bibliotekarki udzielają wszelkich informacji dotyczących konkursu.

Opracowały koordynatorki szkolne konkursu „Wielka Liga Czytelników”
Anna Domin i Dagmara Mazur