„Świąteczna TAPETA” VIII edycja

  • Post category:Konkursy

KONKURS
z informatyki
„Świąteczna TAPETA”
VIII edycja

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie

Cele konkursu:
1. Poznanie różnych tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
2. Budzenie szacunku dla kultury i tradycji własnego narodu.
3. Rozwijanie kreatywności uczniów.
4. Wspieranie uzdolnień uczniów.
5. Wdrażanie uczniów do samokształcenia.
6. Pobudzanie twórczego myślenia.
7. Rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.

Regulamin