You are currently viewing Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to akcja, która na stałe wpisała się w przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Tegorocznym hasłem 26 edycji są słowa: Świeca, która tworzy Polską Wigilię. Świece z logo Caritas, które zapala się w czasie Wigilii i stawia na świątecznym stole obok dodatkowego nakrycia dla nieoczekiwanego gościa, są wyrazem naszej pamięci o osobach potrzebujących. Jak co roku w Adwencie wolontariusze naszej szkoły włączyli się w rozprowadzanie świec i w dniach od 4 do 6 grudnia sprzedali 40 sztuk. Środki zebrane dzięki dystrybucji świec będą przeznaczone na pomoc dla dzieci w Polsce i częściowo dla dzieci z dotkniętej kryzysem humanitarnym Wenezueli. Wsparcie obejmuje m.in.zapewnienie najmłodszym letniego i zimowego wypoczynku, bezpłatnych posiłków czy leczenie i rehabilitację. Dziękujemy wszystkim,którzy włączyli się w to dzieło. 

Opracowała: Katarzyna Mucha