You are currently viewing 14 października (środa) 2020 r.– Dzień Edukacji Narodowej

14 października (środa) 2020 r.– Dzień Edukacji Narodowej

  • Post category:Aktualności

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

14 października (środa) 2020 r.– Dzień Edukacji Narodowej – jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
Dla uczniów, których rodzice nie mogą zapewnić opieki, będą zorganizowane w świetlicy szkolnej zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
Zgłoszenia o przybyciu dziecka na zajęcia w ten dzień należy dokonać telefonicznie w świetlicy szkoły do dnia12 października br. (poniedziałek).
W dniu 14 października stołówka nie wydaje obiadów.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

Dyrektor Szkoły
Bożena Zięba