You are currently viewing Nagroda ZŁOTY PRYM dla całej Społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Nagroda ZŁOTY PRYM dla całej Społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Nagroda ZŁOTY PRYM dla całej Społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie.

W dniu 4 marca w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie z Podkarpackim Kuratorem Oświaty Panią Małgorzatą Rauch.

Podczas spotkania zostały wręczone nagrody szkołom – laureatom Wojewódzkiego Konkursu Podkarpackiego Kuratora Oświaty „Złoty Prym” za rok 2019/2020.

„Złoty Prym” przyznawany jest szkołom lub placówkom oświatowym w celu promowania i upowszechniania działań tworzących optymalne warunki realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewniających każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, podnoszących jakość pracy szkoły lub placówki i jej rozwój organizacyjny.

Za wybitne zasługi Wszystkich Pracowników Szkoły w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewniających każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, podnoszących jakość pracy szkoły i jej rozwój organizacyjny.

Wręczana jest TYLKO JEDNEJ szkole podstawowej w roku szkolnym z Podkarpacia! Nagroda przyznana została w drodze konkursu przez

Podkarpackiego Kuratora Oświaty panią Małgorzatę Rauch na ręce pani Dyrektor Szkoły Bożeny Zięby.

Gratulujemy wszystkim Pracownikom Naszej Szkoły !!!

Dyrektor Szkoły Bożena Zięba