You are currently viewing Wyniki konkursu historyczno-literackiego „Mój przyjaciel Krzyś” dla uczniów klas VII i VIII

Wyniki konkursu historyczno-literackiego „Mój przyjaciel Krzyś” dla uczniów klas VII i VIII

2021 to Rok Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Z tej okazji nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu „Baczyński”, organizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie.

W ramach realizacji projektu biblioteka szkolna zorganizowała dwie akcje: obchody setnej rocznicy urodzin poety online (zob. https://sp-25.rzeszow.pl/2021/01/22/setna-rocznica-urodzin-krzysztofa-kamila-baczynskiego-obchody-online/) oraz konkurs historyczno-literacki „Mój przyjaciel Krzyś” dla uczniów klas VII i VIII.

Zadaniem konkursowym było napisanie opowiadania, w którym uczeń:
– wciela się w rolę kolegi/rówieśnika Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,
– opisuje wojenne losy młodzieży walczącej lub przyglądającej się walce z niemieckim okupantem,
– przedstawia kim był K. K. Baczyński, nawiązuje do jego życia, twórczości literackiej, przybliża biografię pisarza z perspektywy jego rówieśnika,
– udowodnia, że postać K. K. Baczyńskiego była wyjątkowa i inspirująca dla młodego pokolenia.

Przy ocenianiu prac konkursowych uwagę zwrócono na piękno języka, poprawność gramatyczną, stylistyczną i kompozycyjną, wykorzystanie dialogów, pomysłowość w zakresie przedstawienia tematu, zgodność z prawdą historyczną, ciekawe „wplatanie” faktów biograficznych do tekstu, umiejętność ukazania wyjątkowości K. K. Baczyńskiego.

Nagrodzone prace wyróżniły się ukazaniem różnych postaw wobec wojny oraz przedstawieniem postaci Baczyńskiego z różnych perspektyw. Narratorami opowiadań są: kolega Baczyńskiego z AK, który załamuje się pod ciężarem wojennej przemocy; przyjaciel z dzieciństwa, który z dumą opisuje swojego kompana oraz dziewczyna, która znała Baczyńskiego krótko, ale znajomość ta odcisnęła piętno na całym jej życiu. Prace ukazują nie tylko biografię poety, ale także okropieństwo wojny, niewyobrażalną traumę, z jaką musieli zmagać się młodzi ludzie, walczący o Polskę. Serdecznie gratulujemy wszystkim biorącym udział w konkursie, ponieważ wcielenie się w postać osoby żyjącej podczas II wojny światowej wymagało rzetelnego przygotowania historycznego oraz ogromnej empatii.

Z radością przedstawiamy laureatów konkursu:

I miejsce – Szymon Kondraciuk, klasa 8c
II miejsce – Filip Sobol, klasa 7d
III miejsce – Maja Myślińska, klasa 8c

 

SKŁADAMY GRATULACJE NASZYM ZDOLNYM UCZNIOM!

 

Za zgodą autorów publikujemy teksty nagrodzonych opowiadań, życząc miłej i inspirującej lektury!

I MIEJSCE Szymon Kondraciuk, 8c

II MIEJSCE Filip Sobol, klasa 7d

III MIEJSCE Maja Myślińska 8c

Organizatorki konkursu „Mój przyjaciel Krzyś”:
Anna Domin i Dagmara Mazur

 

Szkolnymi koordynatorkami Projektu „Baczyński” są Panie:
Dominika Peszko
Anna Domin