You are currently viewing Maryjne kapliczki majowe

Maryjne kapliczki majowe

,,Jak szczęśliwa Polska cała,
w niej Maryi kwitnie chwała…” – Maryjne kapliczki majowe.

Zakończył się miesiąc maj i jednocześnie nasz projekt, którego celem było oddanie czci Najświętszej Maryi Pannie poprzez wyszukanie w najbliższej okolicy, bądź na wyjeździe, kapliczki z Matką Bożą i oczywiście modlitwa przy niej. Poniżej efekty naszego działania.