You are currently viewing POŻEGNANIE ÓSMOKLASISTÓW

POŻEGNANIE ÓSMOKLASISTÓW

  • Post category:Aktualności

22 czerwca 2021 roku odbyła się uroczystość pożegnania naszych ósmoklasistów za pośrednictwem platformy MS Teams. Uroczystość przygotowali wychowawcy klas ósmych, wraz z uczniami i oprócz samych absolwentów, wzięła w niej udział dyrekcja szkoły, wychowawcy z klas młodszych i starszych, nauczyciele uczący oraz rodzice.

Kochani uczniowie! Coś się kończy, ale i coś się zaczyna… Właśnie kończy się nasza wspólna wędrówka, dzięki której, mamy nadzieję, zdobyliście niezbędne doświadczenie i rozwinęliście ważne umiejętności.

Zaczyna się nowy etap w Waszym życiu – etap szkoły średniej. Bądźcie silni i pełni wiary we własne możliwości, nie zniechęcajcie się trudnościami, w nowym środowisku spotkajcie ciekawych, wartościowych ludzi oraz… pamiętajcie o nas – swojej Szkole Podstawowej nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie, swoich wychowawcach, dla których byliście i pozostaniecie ważni.