You are currently viewing Z życia klasy… 1e

Z życia klasy… 1e

  • Pasowanie na ucznia
  • Robimy zdrowe kanapki
  • Karnawał
  • Pomagamy zwierzakom  ze schroniska
  • Żegnamy Zimę – witamy Wiosnę
  • Czytanie – to nasza pasja
  • Bawimy się
  • Bezpiecznie podróżujemy pociągiem
  • Rozwijamy talenty