You are currently viewing Specjaliści od Biblii

Specjaliści od Biblii

  • Post category:Aktualności

W dniu 18 czerwca w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie w obecności JE Ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego, nastąpiło wręczenie nagród i dyplomów finalistom oraz laureatom Konkursów organizowanych przez Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej pod patronatem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, dla dzieci szkół podstawowych. Dla młodszych dzieci – Konkurs Plastyczny odbywał się pod tytułem: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy” na podstawie Ewangelii według św. Mateusza” a dla starszych uczniów – testowy pod tytułem „Eucharystia daje życie”, na podstawie Ewangelii według św. Marka. W obu konkursach brali udział również nasi uczniowie, a dwoje z nich z klasy 8 zostało finalistami z czego bardzo się cieszymy i gratulujemy tak wysokiego miejsca, tym bardziej, że test wiedzy był na bardzo wysokim poziomie.