You are currently viewing Rozstrzygnięcie jubileuszowej XV edycji miejskiego konkursu języka angielskiego „Friendly English”

Rozstrzygnięcie jubileuszowej XV edycji miejskiego konkursu języka angielskiego „Friendly English”

Organizatorzy jubileuszowego XV Miejskiego Konkursu Języka Angielskiego „Friendly English” dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych informują, że w dniu 10 maja 2024 r. odbył się drugi etap konkursu, w którym wzięło udział 27 uczniów (dwie osoby nie zgłosiły się). W załączniku znajduje się informacja o wynikach uzyskanych przez uczniów oraz laureatach konkursu i osobach, które uzyskały wyróżnienie. Nagrody i dyplomy zostaną doręczone do szkół do dnia 5 czerwca 2024 r. Organizatorzy przypominają, że konkurs jest umieszczony na liście Podkarpackiego Kuratora Oświaty umożliwiającej wpisanie tego osiągnięcia na świadectwach laureatów i wyróżnionych uczniów.

Cieszymy się, że w tym roku szkolnym do konkursowych zmagań przystąpiło aż 262 uczniów z 19 rzeszowskich szkół podstawowych. Organizatorzy dziękują wszystkim szkołom za zainteresowanie konkursem i wspaniałe przygotowanie uczniów.

Wyniki II etapu konkursu

 

Anna Hadała (koordynator konkursu – SP 25 Rzeszów)