You are currently viewing Rządowy program „Dobry start” (tzw. 300+)

Rządowy program „Dobry start” (tzw. 300+)

Szanowni Państwo,

od 1 lipca br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, rozpoczyna obsługę rządowego programu „Dobry start” (tzw. 300+). Wnioski będzie można składać tylko drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu następujących kanałów:

– na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
– przez bankowość elektroniczną
– na portalu empatia.mpops.gov.pl

Wypłata świadczeń będzie następować wyłącznie na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

Zależy nam na dotarciu z informacją do wszystkich beneficjentów świadczenia 300+, a zwłaszcza do tych, którzy do tej pory wnioski składali w formie papierowej, aby dobrze przygotowali się do wprowadzanych zmian. Zwracam się do Państwa z prośbą o podjęcie współpracy w zakresie działań komunikacyjnych dotyczących zmian w realizacji programu „Dobry start”. Będę wdzięczna za zamieszczenie informacji nt. projektu na Państwa stronie internetowej (w załączeniu infografiki) oraz poinformowanie rodziców na dzienniku elektronicznym. Warto zaznaczyć, że Platforma Usług Elektronicznych służy do aktywowania bonu turystycznego jak i wysłania wniosku o „Dobry Start”.

Będę Państwu wdzięczna za informację zwrotną – linki do stron, na których zamieściliście Państwo (informację, infografiki) lub liczbę informacji, rozesłanych na dzienniku elektronicznym.