You are currently viewing Bardzo dobre wyniki naszych ósmoklasistów!

Bardzo dobre wyniki naszych ósmoklasistów!

W dniu 2 lipca 2021 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępniła wyniki Egzaminu Ósmoklasisty przeprowadzonego w dniach 25-27 maja 2021 r. W naszej szkole egzamin zdawało 93 uczniów z pięciu klas ósmych. Przygotowywali się do niego w skomplikowanej rzeczywistości nauczania zdalnego. Uzyskane przez nich wyniki potwierdzają, że bardzo dobrze opanowali wiadomości i umiejętności sprawdzane podczas egzaminu. Z języka angielskiego nasi uczniowie osiągnęli stanin 7 (wysoki). Z matematyki również zdobyli stanin 7 (wysoki). Z języka polskiego jest to stanin 6 (wyżej średniego). Jesteśmy dumni, że wszyscy uczniowie dołożyli wszelkich starań, by osiągnąć tak wysoki wynik. Dziękujemy również rodzicom za wspieranie ósmoklasistów w przygotowaniach. Wyrazy uznania należą się także nauczycielom za wytrwałość i żmudną pracę poświęconą doskonaleniu umiejętności egzaminacyjnych uczniów.

Życzymy wszystkim ósmoklasistom sukcesów w wymarzonych szkołach średnich oraz wspaniałego odpoczynku wakacyjnego!

Bożena Zięba – Dyrektor Szkoły
Anna Hadała – lider Zespołu Ewaluacji