You are currently viewing Pola Nadziei

Pola Nadziei

W tym roku, również w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie, zainicjowana została Ogólnopolska Akcja „Pola Nadziei” mająca na celu szerzenie idei hospitacyjnej, pozyskanie funduszy na rzecz hospicjum oraz uwrażliwienie młodzieży na potrzeby ciężko chorych ludzi. W dniu 6 października 2021r. wolontariusze naszej szkoły przystąpili do posadzenia 1000 sadzonek żonkili na terenie przyszkolnym. Podczas uroczystego otwarcia Akcji w naszej szkole towarzyszyła nam Pani Justyna Babiracka z Fundacji Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie oraz TVP Rzeszów. Żonkil jest międzynarodowym symbolem nadziei. Z takim przesłaniem będziemy oczekiwać wiosny, by właśnie wtedy te kwiaty ściąć i pozyskać za nie datki na rzecz działalności Fundacji Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci.