You are currently viewing Edukacja bez granic – zajęcia innowacyjne

Edukacja bez granic – zajęcia innowacyjne

W dniu 11.10.2021r. w naszej szkole odbyły się innowacyjne zajęcia z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości.

Zajęcia przeprowadzone zostały przez studentów koła naukowego „Edukacja bez granic”, które prowadzi swoją działalność na Uniwersytecie Rzeszowskim w Instytucie Pedagogiki.

W realizowanej innowacji pedagogicznej udział wzięło trzy klasy naszej szkoły tj. 1a, 2a, 3b, których wychowawcami są: Pani Jolanta Pięta, Pani Małgorzata Garlak – Niedziółka i Pani Katarzyna Warchoł.

W ramach przeprowadzonych zajęć uczniowie zdobyli wiedzę w zakresie zwierząt hodowlanych, ich karmienia, jak również pielęgnacji. Największą atrakcją przeprowadzonych zajęć była możliwość zobaczenia zwierząt w trójwymiarze i praca na tych obiektach w rzeczywistym czasie.