You are currently viewing KONSULTACJE STRATEGII RP NA RZECZ MŁODEGO POKOLENIA

KONSULTACJE STRATEGII RP NA RZECZ MŁODEGO POKOLENIA

  • Post category:Aktualności

12 października 2021 odbyła się kolejna z wojewódzki konferencji konsultacyjnych, na której wszyscy młodzi ludzie z województwa podkarpackiego otrzymali możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Dyskusje prowadzone w ramach konsultacji, podzielone były na sześć obszarów tematycznych; „edukacja i szkolnictwo wyższe”, „rynek pracy i przedsiębiorczość”, „społeczeństwo obywatelskie i kultura”, „polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa”, „zdrowie i sport” oraz „ekologia i klimat”. Nasi uczniowie też skorzystali z okazji i wzięli udział w tych konsultacjach. Mamy wspaniałą, kreatywną i pomysłową młodzież!