You are currently viewing Po trudach nauki nadchodzi czas radosnego wypoczynku…

Po trudach nauki nadchodzi czas radosnego wypoczynku…

  • Post category:Aktualności
Dnia 24.06.2022 r. społeczność szkolna SP 25 zgromadziła się w kościele Bożego Ciała na uroczystej Mszy św. aby okazać Panu Bogu dziękczynienie za łaski, których nam udzielił w kończącym się roku szkolnym i prosić Go, aby zachował nas od wszelkich niebezpieczeństw w okresie wakacyjnego wypoczynku. Przez dziesięć miesięcy, nauczyciele i katecheci zasiewali prawdę i dobro w sercach dzieci i młodzieży, a teraz nadszedł czas radosnego odpoczynku. Ale trzeba go zacząć od wdzięczności. Pierwszy uczynił to ks. proboszcz Marek Ryba, który złożył podziękowanie i życzenia.  Następnie głos zabrała p. dyr. Bożena Zięba, która również wyraziła słowa uznania. Po skończonym nabożeństwie, uczniowie udali się do budynku szkoły, aby tam okazać wdzięczność wychowawcom i pedagogom za przekazywaną im przez cały rok wiedzę i mądrość.
Opracowała: Katarzyna Mucha