You are currently viewing Kolejna edycja wojewódzkiego konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej – klasy 4-6.

Kolejna edycja wojewódzkiego konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej – klasy 4-6.

Zapraszamy uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych województwa podkarpackiego do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym o tematyce ekologicznej „Zdrowy styl życia. W zdrowym kręgu produktów mlecznych. Organizatorem konkursu są: Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie, Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego Świlczy, Stowarzyszenie Producentów Żywności Ekologicznej EKO DAR w Świlczy. Konkurs stanowi jeden z elementów Programu Edukacji Ekologicznej „Zdrowo jem – zdrowo żyję” i w bieżącym roku szkolnym jest organizowany już po raz trzynasty. Organizatorzy informują również, że w Podkarpackim Kuratorium Oświaty została wdrożona procedura umożliwiająca wpisanie tegorocznym laureatom tego osiągnięcia na świadectwie szkolnym. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas międzynarodowych targów Ekogala 2022  w Rzeszowie w terminach podanych w regulaminie. Wszystkie edycje konkursów cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w tym przedsięwzięciu edukacyjnym.

Działanie sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Podkarpackiego w ramach zadania „Podkarpacki Naturalny Wypas III”.

Bożena Zięba – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie
 Anna Hadała – koordynator konkursu (EKODAR, SP 25 w Rzeszowie)

 

Formularz zgłoszenia

Regulamin

Klauzula RODO