You are currently viewing Dzień kolorowy – CZERWONO… MIKOŁAJKOWY!!!

Dzień kolorowy – CZERWONO… MIKOŁAJKOWY!!!

W nowym roku szkolnym ponownie ruszamy z akcją DZIEŃ KOLOROWY. Kolorem zaproponowanym przez organizatorów na dzień 6 grudnia, był tym razem CZERWONY.

Kolor czerwony symbolizujący radość, miłość, szczęście, a także wszelką pomoc potrzebującym (kojarzymy go np. z WOŚP, PCK…), wspaniale współgrał w klimatem tego szczególnego dnia, czyli z MIKOŁAJKAMI! A obchodziliśmy go na wiele różnych sposobów.

Lecz zanim przejdą Państwo do fotorelacji, legendy słów kilka…

Zwyczaj wręczania prezentów w Mikołajki wywodził się ze średniowiecznych legend o życiu świętego Mikołaja, które stały się bardzo popularne dzięki przedstawieniom wystawianym od X wieku właśnie 6 grudnia. Najbardziej znana była, spisana w pierwszej połowie IX wieku w Konstantynopolu przez archimandrytę (przełożonego kilku klasztorów) Michała, opowieść o trzech córkach.

Zgodnie z nią młody Mikołaj, jeszcze przed wyborem na biskupa, miał chciwego i bogatego sąsiada, który drwił z pobożności przyszłego świętego. Bóg ukarał sąsiada i sprawił, że stracił majątek oraz popadł w skrajną biedę. Gdy nie miał już z czego utrzymać rodziny, postanowił sprzedać swoje trzy córki, ponieważ nikt nie chciał ich poślubić bez otrzymania stosownego posagu. Mikołaj, po długich rozważaniach tekstów Pisma Świętego i modlitwie, postanowił uratować cnotę dziewcząt. Trzykrotnie, pod osłoną nocy, wrzucał przez okno pieniądze przeznaczone na posag dla każdej kolejnej siostry. Gdy sąsiad wyprawił już dwa wesela, postanowił dowiedzieć się, skąd biorą się tajemnicze pieniądze. Czuwał całą noc i ze zdumieniem odkrył, że to pogardzany przez niego Mikołaj wrzuca po raz trzeci pieniądze przez okno. Podziękował mu zawstydzony i postanowił zmienić swoje życie na zgodne z przykazaniami. (Wikipedia)

A.S.