You are currently viewing BohaterON – włącz historię!

BohaterON – włącz historię!

Uczniowie z klasy 8 a wraz z polonistą Barbarą Marią Płodzień wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku → BohaterON – włącz historię! Projekt ma edukować młodych Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

Nazwa akcji – BohaterON – włącz historię! – stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON”, zapożyczone z popularnego przymiotnika „on-off”, dosłownie włącza historię bohatera – film lub prezentację. Nazwa projektu ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej wydarzeń realizowanych w celu promocji dziejów naszego narodu oraz historii ludzi żyjących w czasach drugiej wojny światowej i wykazujących się patriotyczną postawą – osób, które nie chciały zostać bohaterami i wcale się za nich nie uważają, ale narażając swoje zdrowie za walkę o ojczyznę, stały się wzorami do naśladowania.

Młodzież odbyła cykl zajęć z wykorzystaniem przesłanych przez organizatorów materiałów edukacyjnych. Uczniowie wysłuchali prelekcji dotyczących rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, Szarych Szeregów, Małego Sabotażu i Powstania Warszawskiego; oglądali filmy dokumentalne i fabularne, prezentacje multimedialne przygotowane specjalnie w tym celu przez polonistę i samych uczniów; czytali teksty literackie i poetyckie, zapoznawali się z dokumentami; obejrzeli fragmenty retransmisji wieczoru poetyckiego „Muzyczna podróż w czasie w poezję pokolenia Kolumbów.” Młodzież wzięła też udział w programie MEiN „Innowacyjna historia – nowoczesne technologie w służbie edukacji” i w jego ramach obejrzała przy użyciu technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) film 3D „Kartka z Powstania”.

Uczniowie z zaciekawieniem poznawali historyczne fakty. Z zaangażowaniem włączyli się w akcję pisania listów do Powstańców. Treść listów powstawała na zajęciach języka polskiego. Jeden wspólny list opublikowaliśmy wraz z filmikiem nagranym przez młodzież na portalu dumnizpowstancow.pl – wpis można obejrzeć →

https://dumnizpowstancow.pl/mapa?id=97d5207c-6c39-4c61-8919-44426166399e.