You are currently viewing Narodowe Czytanie

Narodowe Czytanie

  • Post category:Aktualności
26 września 2023 r. Nauczyciele Poloniści zorganizowali poranek literacki w ramach polskiej akcji społecznej – Narodowe Czytanie – propagującej znajomość literatury narodowej, w ramach której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie. Akcja została zapoczątkowana w 2012 r. przez ówczesnego Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego. Pomysłodawcy pragnęli, by literatura narodowa stała się obecna w szeroko rozumianym życiu społecznym. W czasie kolejnych edycji akcji Narodowe Czytanie w tysiącach polskich miejscowości i ponad 134 krajach, gdzie mieszka Polonia, odczytywane były następujące dzieła polskich pisarzy i poetów:   W szkolnym czytaniu wzięli udział reprezentanci klas IV-VIII oraz ich Nauczyciele-Poloniści: Barbara Maria Płodzień, Urszula Klimas, Beata Kuczek, Danuta Twaróg, Stanisław Skiba oraz nasz gość specjalny – pani Dyrektor Bożena Zięba. Uczniowie i Nauczyciele oraz Gość odczytali fragment powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem” opowiadający legendę o Bohatyrowiczach – Janie i Cecylii (która była przedmiotem analizy i interpretacji na lekcjach języka polskiego). Wprowadzeniem do lektury powieści była prezentacja multimedialna ukazująca sylwetkę twórczą Elizy Orzeszkowej oraz założenia akcji „Narodowe Czytanie”. Była to ciekawa lekcja literatury. Zapraszamy za rok.