You are currently viewing ODBLASKOWA SZKOŁA

ODBLASKOWA SZKOŁA

  • Post category:Aktualności
W piątek 6 października br. uczniowie klasy IV b pod opieką wychowawcy Pani Justyna Roj-Hass i Pani Anny Pasieki realizowali program konkursowy ODBLASKOWA SZKOŁA w terenie. Dzieci wyposażone w kamizelki odblaskowe oraz odblaskowe opaski przemaszerowały chodnikami osiedla pokazując pozostałym uczestnikom ruchu drogowego jak ważne jest zakładanie kamizelek odblaskowych i innych odblasków na co dzień. Kiedy zakładamy odblaski jesteśmy lepiej widoczni na drodze, co przedkłada się na zwiększenie naszego bezpieczeństwa. Następnie odbyła się lekcja edukacyjna z bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci oraz propagowania bezpiecznego stylu życia w tym zakresie w Miasteczku ruchu drogowego dla dzieci przy ulicy ks. J. Sondeja w Rzeszowie przeprowadzona przez Pana Rafała Grelę. Uczniowie przypomnieli sobie podstawowe zasady bezpieczeństwa pieszego, rowerzysty i innego uczestnika ruchu drogowego w mieście. Uczyli się bezpiecznie przechodzić przez jezdnię w specjalnie wyznaczonych miejscach oraz zapoznali z wybranymi znakami drogowymi, sygnalizacją świetlną, organizacją ruchu drogowego. Dowiedzieli się o przepisach ruchu drogowego dla pieszych w szczególności zakazu korzystania z telefonu komórkowego podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych oraz zakazu przebiegania przez przejście dla pieszych. Wielkie podziękowania należą się Panu Rafałowi Greli rodzicowi naszej uczennicy a prywatnie wielkiemu miłośnikowi jazdy na  rowerze za przeprowadzenie lekcji o bezpieczeństwie w ruchu drogowym dzieci. Kolejne podziękowania dla Pana Roberta Walawendra Radnego Miasta Rzeszowa oraz nauczyciela muzyki w Naszej szkole za wyposażenie dzieci w opaski odblaskowe pozyskane od sponsora Centrum Medyczne „ Medyk” w Rzeszowie.  Lekcja  pokazowa  na terenie miasteczka ruchu drogowego we wspaniały sposób połączyła zajęcia edukacyjne służące bezpieczeństwu z zabawą i oryginalnością. Pogoda i humory dopisały, każdy z takiej formy zajęć był zadowolony.