You are currently viewing Odblaskowa Szkoła – zaczynamy!

Odblaskowa Szkoła – zaczynamy!

W miesiącu październiku wszystkie klasy I-III realizowały program konkursu Odblaskowa Szkoła.

Celem konkursu jest promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przygotowano gazetkę popularyzującą stosowanie przez uczniów elementów odblaskowych, która została umieszczona na korytarzu szkolnym. Podczas zajęć edukacyjnych odbyły się pogadanki na temat zasad ruchu drogowego, które wdrożono podczas wycieczek klasowych na skrzyżowanie ulic. Pierwszaki uczyły się przechodzić przez jezdnię na przejściu dla pieszych w rejonie szkoły pod opieką strażnika. Kształtowano partnerskie zachowania wobec uczestników ruchu drogowego. Uczniowie wykonywali prace plastyczne na szkolny konkurs „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Wszystkie podjęte działania uczyły dzieci klas młodszych bezpiecznych zachowań podczas drogi do szkoły.