You are currently viewing Odblaskowa Szkoła – spotkanie z policjantem

Odblaskowa Szkoła – spotkanie z policjantem

W dniu 25 października zorganizowane zostało spotkanie z policjantem promujące bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze szkoły dla klas I-III. W spotkaniu uczestniczyło 14 klas. Policjanci z Miejskiej Komendy Policji współpracujący ze szkołą przeprowadzili prelekcję i pogadankę utrwalające nawyki dbania o własne bezpieczeństwo. Zaprezentowano również animacje przedstawiające realne zagrożenia wypływające z nieprzestrzegania zasad oraz właściwe zachowania pozwalające uniknąć owych zagrożeń.