You are currently viewing Kolejna edycja wojewódzkiego konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej dla klas 4-6

Kolejna edycja wojewódzkiego konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej dla klas 4-6

Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego w Świlczy, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie ogłaszają wojewódzki konkurs plastyczny pod nazwą „ZDROWY STYL ŻYCIA. Bioróżnorodność łąk i pastwisk”. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego. Konkurs jest jednym z działań podjętych w ramach realizacji zadania publicznego „Działania edukacyjne w zakresie pszczelarstwa i serowarstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych”. Konkurs stanowi również jeden z elementów Programu Edukacji Ekologicznej „Zdrowo jem – zdrowo żyję” i w bieżącym roku szkolnym jest organizowany już po raz czternasty. Organizatorzy informują również, że w Podkarpackim Kuratorium Oświaty została wdrożona procedura umożliwiająca wpisanie tegorocznym laureatom tego osiągnięcia na świadectwie szkolnym. O rozstrzygnięciu konkursu i wręczeniu nagród uczestnicy zostaną poinformowani osobnym pismem w terminach podanych w regulaminie. Wszystkie edycje konkursów cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w tym przedsięwzięciu edukacyjnym.

 

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

KLAUZULA RODO

 

Bożena Zięba – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie
 Anna Hadała – koordynator konkursu (PIRE, SP 25 w Rzeszowie)