You are currently viewing 11listopada – Święto Niepodległości

11listopada – Święto Niepodległości

  • Post category:Świetlica

Świetlica szkolna uroczyście obchodziła Narodowe Święto Niepodległości. Uczniowie wykonali piękne kotyliony, biało-czerwone flagi, godło. Zajęcia miały na celu kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych poprzez rozwijanie w nich przynależności społecznej, świadomości narodowej oraz wyrażanie szacunku dla symboli narodowych.