You are currently viewing „Kto Ty jesteś? – Polak mały!”

„Kto Ty jesteś? – Polak mały!”

Ponownie mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole Mobilną Filharmonię, z koncertem patriotycznym dla klas 1-3. Było niezwykle uroczyście i biało-czerwono. Wspólnie śpiewaliśmy pieśni żołnierskie, legionowe i powstańcze, które w czasach zaborów i wojen, dodawały Polakom otuchy i zagrzewały do walki. Przypominaliśmy sobie także najważniejsze wydarzenia historyczne z dziejów Polski.

Dziękujemy Muzykom z Mobilnej Filharmonii za piękną lekcję muzyki, patriotyzmu i historii zarazem.

Agnieszka Lewieniec