You are currently viewing Szlachetna Paczka 2023

Szlachetna Paczka 2023

Z radością informujemy, że nasza szkoła zdecydowała się na włączenie w Szlachetną Paczkę w roli Darczyńcy! Udział w tym przedsięwzięciu jest możliwy dzięki współpracy ze Szkolną Radą Rodziców oraz Radami Rodziców w każdej klasie, które zdecydowały się na wspólne przekazanie pieniędzy, za które zostaną zakupione rzeczy niezbędne dla wybranej rodziny Pani Agnieszki.

Szlachetna Paczka to ogólnopolski program, którego Wolontariusze docierają do Rodzin i osób samotnych żyjących w trudnej, niezawinionej sytuacji. Trudna sytuacja to nie tylko bieda materialna – to także wykluczenie społeczne, brak dostępu do specjalistycznej pomocy, poczucie osamotnienia i bezradności. Nadchodzi taki czas w roku, w którym Rodzinom „znalezionym” przez Paczkę będzie można realnie pomóc.

W tym roku chcemy przygotować paczkę dla Rodziny Pani Agnieszki. Zapoznajcie się z jej historią:

Pani Agnieszka oraz pan Piotr zawsze marzyli o dużej i szczęśliwej rodzinie. Ich życie – chociaż skromne – zawsze było spokojne i radosne. Pani Agnieszka doskonale odnalazła się w roli mamy piątki wspaniałych dzieci Norberta, Olgi, Weroniki, Antosia i Tomka. Pan Piotr oprócz pracy zawodowej, stara się jak może pomagać żonie przy dzieciach. Do tej pory dużym wsparciem dla rodziny był brat pani Anny, Jan. Niestety w ostatnim czasie u mężczyzny zdiagnozowano guza mózgu. W tej sytuacji, to pani Anna i pan Piotr starają się pomóc Janowi pokonać chorobę i być dla niego opoką w tych trudnych chwilach. Jako Darczyńcy jesteśmy zobowiązani do realizacji 3 potrzeb wskazanych jako najpilniejsze, czyli żywności, środków czystości oraz materiałów szkolnych. Mamy jednak nadzieję, że dzięki zaangażowaniu całej społeczności – nauczycieli, rodziców, uczniów, przyjaciół naszej Szkoły uda się przygotować paczkę, w której zrealizujemy większość wskazanych przez Rodzinę potrzeb.

Akcję prowadzi Szkolne Koło Wolontariatu. Koordynatorem akcji jest pani Anna Hadała.