You are currently viewing Wizyta kl. 1e w bibliotece rzeszowskiego Centrum Młodzieży

Wizyta kl. 1e w bibliotece rzeszowskiego Centrum Młodzieży

Najmniejsza książeczka nasuwająca piękne myśli i szlachetne uczucia,
więcej jest warta od wszystkich zakurzonych ksiąg mądrości i traktatów naukowych.

France Anatol