You are currently viewing EDUKACJA Z WOJSKIEM

EDUKACJA Z WOJSKIEM

„Patriotyzm to gotowość działania na rzecz ojczyzny, ale przede wszystkim nabywanie kompetencji, by służyć krajowi i służyć bliźniemu”  to słowa pani  Minister Edukacji Barbary Nowackiej na okoliczność rozpoczęcia programu „Edukacja z Wojskiem”.

Uczniowie klasy 6a pod opieką nauczycieli pani Małgorzaty Baran, Kamili Lew i Małgorzaty Łopatki mieli okazję uczestniczyć w ciekawych zajęciach w ramach pilotażowego programu „Edukacja z Wojskiem” pod patronatem pani minister edukacji Barbary Nowackiej oraz pana wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosianiaka-Kamysza. Tematem zajęć wojskowych była wojskowa musztra, rozpoznawania sygnałów alarmowych, cyberbiezpieczeństwo, podstawy pomocy medycznej, informacje o miejscach bezpiecznych w terenie oraz ich organizacji,. Ciekawe zajęcia teoretyczne, oraz praktyczne w terenie nauczyły jak radzić sobie w sytuacjach zagrożenia i jak pomóc osobom w potrzebie.

Na zakończenie trzygodzinnych zajęć Dyrektor szkoły Bożena Zięba otrzymała Certyfikat potwierdzający udział w programie „Edukacja z wojskiem” a uczniowie imienne Certyfikaty.

Dziękujemy przedstawicielom Wojska Polskiego za ciekawe zajęcia! Czołem!