You are currently viewing ŚWIĘTO SZKOŁY – DZIEŃ PATRONA

ŚWIĘTO SZKOŁY – DZIEŃ PATRONA

23 maja obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Patrona.  Główne uroczystości odbyły się w kościele p.w. Bożego Ciała i MB z Lourdes. O godzinie 8.30 ks. Prałat Henryk Wojtyło odprawił Msze Świętą, na której zgromadziła się cała społeczność szkolna z pocztem sztandarowym. Ks. Proboszcz przypomniał w homilii postać naszego patrona – Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz jego nauczanie. Zwrócił szczególną uwagę na okazywanie szacunku i miłości każdemu człowiekowi.

Na zakończenie Mszy Świętej Pani Dyrektor Bożena Zięba podziękowała wszystkim zebranym za obecność i modlitwę.

Po powrocie do szkoły uczniowie mogli przypomnieć sobie życie i nauczanie Kardynała Wyszyńskiego poprzez liczne pogadanki, prezentacje, filmy oraz przesłania do dzieci i młodzieży umieszczone na drzwiach sal lekcyjnych.

Dzień Patrona przygotowały: Alicja Miś, Małgorzata Niedziółka, Jolanta Garbaczewska, Ewa Tobijasz, Katarzyna Mucha.

Opracował mgr Alicja Miś