Wyniki konkursu „Zbieramy makulaturę – Chronimy lasy”

  • Post category:Konkursy

W roku szkolnym 2017/2018 odbywała się zbiórka makulatury przez uczniów. Organizatorem akcji była Rada Rodziców w porozumieniu Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 25, firma Atol – surowce wtórne, a szkolnym koordynatorem – Lucyna Białas. Celem akcji było wdrażanie do segregacji odpadów w celu ponownego ich przetwarzania oraz rozwijanie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze. Na wyróżnienie zasługują klasy, które zebrały największą ilość makulatury:

 

1.klasa 1a – 2632,7 kg

2.klasa 2a – 1497,5 kg

3.klasa 7b – 1390 kg

4.klasa 3e – 926 kg

5.klasa 3a – 757,5 kg

 

W sumie w ciągu roku zebrano ponad 11 ton makulatury

 

Opracowała: mgr Lucyna Białas