You are currently viewing Ewakuacja próbna

Ewakuacja próbna

  • Post category:Aktualności

Celem ewakuacji próbnej jest ćwiczenie sprawnego opuszczania budynku szkoły (sal, korytarzy, szatni, stołówki, świetlicy) i dojście na miejsce zbiórki. Bezwzględne wykonywanie poleceń nauczycieli i pracowników obsługi ma decydujące znaczenie w chwilach realnego zagrożenia.

Akcja przeprowadzona w dniu 21 września 2018r. w naszej szkole przebiegła sprawnie i bez zastrzeżeń.

Pochwalam uczniów za właściwą postawę i dostosowanie się do zaleceń opiekunów.

Czas ewakuacji próbnej dla uczniów i przebywających pracowników szkoły wyniósł 7 minut i 30 sekund.