„Jesteśmy już Uczniami”

  • Post category:Aktualności

3 października 2018 r nasi najmłodsi uczniowie zostali uroczyście pasowani na pierwszoklasistów. W tym uroczystym dniu odświętnie ubrani, w obecności Dyrekcji Szkoły, Nauczycieli, Rodziców i zaproszonych gości zdawali pierwszy egzamin. Pięknie śpiewali, recytowali wiersze, tańczyli, wykazali się wiedzą na temat Ojczyzny. Następnie składali uroczyste ślubowanie, by na koniec, wielkim ołówkiem zostać pasowanym na pierwszoklasistę. Na zakończenie pierwszoklasiści wzięli udział  w sesji zdjęciowej  i otrzymali od wychowawców dyplomy na pamiątkę tej ważnej uroczystości w karierze każdego ucznia. Ten dzień z pewnością na długo pozostanie pierwszakom w pamięci. Miejmy nadzieję, że słowa przyrzeczenia, które składali, będą dla nich drogowskazem na długie lata szkolne.

Opracowanie: Jolanta Pięta