You are currently viewing „Polak mały” uroczystość szkolna

„Polak mały” uroczystość szkolna

Tradycją szkoły ,od wielu lat, jest organizowanie uroczystości Pasowania na Ucznia Szkoły Podstawowej nr 25 im Prymasa Tysiąclecia. Ważne jest ,aby wprowadzić dzieci w świat wartości patriotycznych oraz przynależności społecznej. Podczas uroczystości wszyscy uczniowie klas pierwszych składają uroczyste ślubowanie godnie reprezentować swoją szkołę w obecności dyrekcji, rodziców oraz zaproszonych gości. W tym roku szkolnym 2018/2019 szczególna uwagę zwrócono na patriotyczny charakter uroczystości w związku z Rocznicą Odzyskania Niepodległości. Uroczystość została rozpoczęta wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego oraz hymnu szkoły „Patronie tysiąclecia”. Następnie rozpoczęła się cześć artystyczna podczas której dzieci śpiewały, tańczyły oraz recytowały wiersze. Egzaminem patriotycznym była recytacja przez wszystkich uczniów wiersza „Polak mały” czyli polski katechizm każdego małego Polaka. Wszystkie dzieci miały przypięte serduszka biało-czerwone, żeby zaakcentować patriotyczny charakter. Ważnym momentem był akt pasowania przez panią dyrektor Bożenę Ziębę dużym ołówkiem poprzez dotknięcie ramienia ucznia. Każdy pierwszak otrzymał na pamiątkę piękny dyplom. Jest to ważne wydarzenie w życiu szkoły bowiem dołączyła do społeczności uczniowskiej nowa grupa kolegów i koleżanek. Dzieci rozpoczynające naukę w szkole stając się uczniami w przyszłości staną się obywatelami.