You are currently viewing „Cała Polska czyta dzieciom”

„Cała Polska czyta dzieciom”

  • Post category:Aktualności

W ramach programu „Cała Polska czyta dzieciom” w klasie 3b organizowane są cotygodniowe tzw. „poczytajki”, na których to zaproszeni goście czytają dzieciom książki. Ostatnio gościł u nas pan Marcin Karpeta, tata Michałka, który z zawodu jest ratownikiem medycznym. Oprócz tego, że przeczytał dzieciom ciekawą książkę, przeprowadził też pogadankę na temat jak udzielać pierwszej pomocy. Podczas spotkania dzieci mogły się również dowiedzieć, na czym polega praca ratownika medycznego.

Opracowała Małgorzata Woś