Ważna informacja dla rodziców

Sz. P. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów!

W związku z pojawiającymi się wśród uczniów przypadkami wszawicy prosimy rodziców (prawnych opiekunów) uczniów o systematyczną kontrolę czystości skóry głowy i włosów swoich dzieci.

W przypadku stwierdzenia u swojego dziecka wszawicy prosimy o dokonanie odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych z zastosowaniem dostępnych w aptekach preparatów.

Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży dostępne jest pod adresem:

http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m15&mi=739&mx=0&ma=31400

Z poważaniem
mgr Bożena Zięba
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 25 w Rzeszowie