You are currently viewing Projekt Bakcyl

Projekt Bakcyl

  • Post category:Aktualności

 

17 grudnia 2018 roku klasa 8 a uczestniczyła w zajęciach prowadzonych w ramach projektu Bakcyl. Projekt BAKCYL stanowi przykład społecznie odpowiedzialnego współdziałania na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków.

Tematyka spotkania to : „Twoje pieniądze” i „Od oszczędzania do inwestowania”. Zajęcia przeprowadził Pan Grzegorz Wojcieszek. Omawiane zagadnienia wzbogaciły uczniów o  praktyczną wiedzę finansową , która jest niezbędnym elementem pomyślnego funkcjonowania młodych obywateli w nowoczesnym, opartym na wiedzy społeczeństwie. Mają one również wpływ na  kształtowanie postaw przedsiębiorczości wśród młodzieży.

Szkolnym koordynatorem projektu jest pani Monika Skiba.