You are currently viewing 156 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

156 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

  • Post category:Aktualności

22.stycznia 2019 roku nasza szkoła uczciła 156 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.

Powstanie Styczniowe było największym polskim powstaniem narodowym, spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew. Przez oddziały powstania styczniowego przewinęło się około 200 000 ludzi. Mimo początkowych sukcesów zakończyło się klęską powstańców, z których kilkadziesiąt tysięcy zostało zabitych w walkach, blisko tysiąc osób zostało straconych, ok. 38 tys. skazanych na katorgę lub zesłanych na Syberię, a ok. 10 tys. wyemigrowało.

Dla uczczenia pamięci ofiar naszą szkołę reprezentował Poczet Sztandarowy w składzie wraz z Panem Sebastianem Sondejem : Patryk Woś, Wiktoria Paśko i Małgorzata Górak.

Uczniowie po uroczystości Mszy Świętej pod przewodnictwem Biskupa Edwarda Białogłowskiego przemaszerowali na stary cmentarz na obchody przy Mogile Powstańców Styczniowych zorganizowanych przez Wojsko Polskie i Drużynę Harcerzy i Harcerek Żuawi.

Opracował mgr Sebastian Sondej