You are currently viewing Uniwersytet Rzeszowski dla młodych odkrywców

Uniwersytet Rzeszowski dla młodych odkrywców

W dniu 04.03.2019r. odbyły się drugie zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim w ramach projektu „Uniwersytet Rzeszowski dla młodych odkrywców”. Podczas tego spotkania uczniowie odebrali swoje spersonalizowane indeksy uczestnictwa na zajęciach, w których tradycyjnie, jak na uczelni wyższej zaliczane są przedmioty przez prowadzącego.

W tym dniu uczniowie rozwijali swoją wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia gier komputerowych w Scratch’u. Jedną z najciekawszych okazała się gra „Raz, dwa, trzy z tabliczką ćwiczysz Ty”, dzięki której uczniowie odbyli zawody w zakresie znajomości tabliczki mnożenia. Kolejny raz okazało się, że zajęcia realizowane w ramach edukacji pozaformalnej stanowią ogromne wsparcie dla tradycyjnego kształcenia.

Opracowała Katarzyna Warchoł