You are currently viewing 14 października- Dzień Edukacji Narodowej

14 października- Dzień Edukacji Narodowej

  • Post category:Aktualności

Jak powszechnie wiadomo, 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, czyli święto wszystkich osób związanych z nauczaniem: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, ale także uczniów i rodziców. To właśnie ta myśl przyświecała organizatorom szkolnej uroczystości, która odbyła się w naszej szkole 9.10. 2019 r.
Tego dnia uczniowie Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie w szczególny sposób okazywali sympatię swoim nauczycielom, wyrażali wdzięczność wobec nich „za dar najpiękniejszy- za wiedzę”, składali im serdeczne życzenia. Uczestniczyli również z tej okazji w uroczystej akademii.
Spotkanie odbyło się w sali gimnastycznej- o jej oprawę plastyczną zadbała Pani Jadwiga Kawa (przy współudziale Pana Wojciecha Trzyny). Szczególne zainteresowanie zebranych wzbudziła wystawa portretów nauczycieli wyeksponowana jako finał XI edycji konkursu plastycznego „Mój Nauczyciel” zorganizowanego dla uczniów klas I- VIII przez redakcję szkolnej gazetki „Figielek”, której opiekunem jest Pani Jadwiga Kawa.
Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego oraz hymnu szkoły. Rangę tego momentu podkreślił ceremoniał szkolnego pocztu sztandarowego, który pozostaje pod pieczą Pana Sebastiana Sondeja. Następnie, po krótkim wprowadzeniu konferansjerów na temat historii święta, życzeniach przedstawicielki Rady Rodziców- Pani Urszuli Sobol oraz przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego- Angeliki Gil, głos zabrała Pani Dyrektor Bożena Zięba, która m.in. zaprezentowała nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi uhonorowanych nagrodami z okazji obchodzonego święta. Kolejne etapy programu to zaduma nad tym, „co w nas najważniejsze, najpiękniejsze- niby ulotne a trwałe, pozostawiające na zawsze swój ślad”. Były więc wiersze, piosenki, taniec i akcent filmowy- wypowiedzi uczniów (i nie tylko) na temat „Za co lubię moją szkołę?” Publiczność żywo reagowała na występy artystów, którzy bardzo przejęci swoja rolą z radością przyjmowali oklaski.
Na scenie wystąpili uczniowie klas 5a, 5c, 5d, 6a, 6b, 6d, 6e, 8a, 8b, 8c. Stronę muzyczną uroczystości przygotował Pan Wojciech Jakubiec, za całość przedsięwzięcia była odpowiedzialna Pani Danuta Twaróg.
Tak więc pożegnawszy na dobre minione lato, pełni zapału do pracy, gotowi do podejmowania nowych wyzwań w tym roku szkolnym, z nieukrywaną tęsknotą czekamy na kolejne wakacje.


Opracowała Danuta Twaróg