You are currently viewing Życzenia imieninowe dla Pana Prezydenta

Życzenia imieninowe dla Pana Prezydenta

  • Post category:Aktualności

„Szanowny Panie Prezydencie,

z okazji imienin pragniemy życzyć Panu wszelkiej pomyślności, satysfakcji z pracy zawodowej i w życiu osobistym.

Dzięki Pana staraniom nasze miasto jest miejscem dynamicznego rozwoju, w którym dba się o potrzeby mieszkańców.

Życzymy Panu radości z tego wszystkiego, co udało się już osiągnąć oraz wytyczania i realizacji jeszcze wielu nowych celów…..”

W imieniu całej społeczności szkolnej życzenia złożyli Małgorzata i Jakub- przedstawiciele klasy ósmej.

To miłe i pełne ciepłych słów spotkanie w gościnnym gabinecie było okazją do rozmowy  o osiągnięciach uczniów i ich planach na przyszłość. Pan prezydent wyraził podziw dla młodzieży szkolnej i podziękował za życzenia.

„..Niech dobre zdrowie służy Panu Prezydentowi w kreowaniu dalszego rozwoju naszego pięknego Rzeszowa.”

Dyrektor Szkoły
Bożena Zięba