You are currently viewing MŁODZIEŻ PISZE LISTY DO POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH

MŁODZIEŻ PISZE LISTY DO POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH

  • Post category:Aktualności

W ramach akcji „BohaterON” uczniowie z klas V – VII – VIII wykonali pocztówki dla Powstańców Warszawskich. Na lekcjach języka polskiego i plastyki oraz zajęciach wychowawczych w październiku odbyli cykl zajęć poświęconych historii II Wojny Światowej. Młodzież trzykrotnie spotkała się z pracownikami IPN biorąc udział w warsztatach i wysłuchując prelekcji dotyczących 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, Szarych Szeregów, Małego Sabotażu i Powstania Warszawskiego. Oglądaliśmy filmy dokumentalne i fabularne, prezentacje multimedialne przygotowane specjalnie w tym celu przez nauczyciela polonistę, czytaliśmy teksty literackie i poetyckie, zapoznawaliśmy się z dokumentami. Mamy w planach wycieczkę do Muzeum Powstania Warszawskiego, które póki co zwiedzaliśmy wirtualnie. Zajęciom towarzyszyły ożywione dyskusje, młodzież z zaciekawieniem poznawała historyczne fakty. Z zaangażowaniem i pasją włączyli się w akcję pisania listów do Powstańców. Treść listów powstawała na specjalnych warsztatach na zajęciach języka polskiego. Pocztówki od strony plastycznej uczniowie wykonali na lekcjach plastyki pod kierunkiem nauczyciela – mgr. Wojciecha Trzyny.

Uczniowie z zaciekawieniem studiowali biogramy Powstańców dostępne na stronach „BohaterON” i Muzeum Powstania Warszawskiego. Jedna z uczennic, uzdolniona plastycznie – Pola Szczepańska, postanowiła do swego listu dołączyć własnoręcznie wykonany portret Powstańca – Pani Haliny Jarosińskiej – na podstawie zdjęcia towarzyszącego biogramowi. Mamy nadzieję, że portret okaże się miłą niespodzianką i pamiątką dla Pani Haliny.

Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tegorocznej akcji. Była to dla młodzieży piękna lekcja patriotyzmu.

opracowanie – dr Barbara Maria Płodzień