You are currently viewing Życzenia dla pracowników Naszej szkoły

Życzenia dla pracowników Naszej szkoły

  • Post category:Aktualności

Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej Pani Małgorzata Michalska kierująca Zespołem Urban Lab Rzeszów złożyła życzenia dla nauczycieli i pracowników Naszej szkoły. Na ręce Pani dyrektor Bożeny Zięby przekazała gorące podziękowania za dotychczasową współpracę i zaangażowanie ze strony pracowników szkoły.