You are currently viewing AKCJA „ZBIERAM TO W SZKOLE”

AKCJA „ZBIERAM TO W SZKOLE”

Z radością informujemy, iż nasza szkoła włącza się w ogólnopolski projekt „Zbieram to w szkole” wspieraną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
W ramach akcji zbieramy: zużyte baterie, znaczki pocztowe (wycięte z kopert) oraz zegarki tarczowe (działające lub nie).

Dary można przynosić DO KOŃCA ROKU SZKOLNEGO do szatni – znajdują się tam specjalnie oznakowane pudła.Zorganizowana zbiórka ma dwojaki cel. Po pierwsze pomagamy środowisku, aby jak najmniej niebezpiecznych odpadów trafiało na wysypiska śmieci, a po drugie wspieramy sercańskich misjonarzy w Afryce i Azji w budowaniu studni lub fundowaniu stypendiów szkolnych, dzięki środkom uzyskanym z firm recyklingowych. 
 
ZAPRASZAMY do licznego udziału w akcji! Po raz kolejny pokażmy na co stać Szkołę Podstawową nr 25!

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać na stronie: Zbieramtowszkole.pl – Szkoła z misją

Organizatorami akcji są: mgr Alicja Miś, mgr Katarzyna Mucha, mgr Małgorzata Oczoś

Opracowała: mgr Małgorzata Oczoś