You are currently viewing Rozstrzygnięcie XII edycji miejskiego konkursu języka angielskiego „Friendly English”

Rozstrzygnięcie XII edycji miejskiego konkursu języka angielskiego „Friendly English”

Organizatorzy XII Miejskiego Konkursu Języka Angielskiego „Friendly English” dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych informują, że w dniu 7 czerwca 2021 r. komisja konkursowa zatwierdziła wyniki oceny nadesłanych prac. Do konkursu zgłoszono 19 prezentacji z siedmiu rzeszowskich szkól podstawowych. W załączniku znajduje się informacja o laureatach konkursu i osobach, które uzyskały wyróżnienie. Nagrody i dyplomy zostaną doręczone do szkół do dnia 16 czerwca 2021 r. Jednocześnie przypominamy, że konkurs znajduje się na liście Podkarpackiego Kuratorium Oświaty uprawniającej do wpisu osiągnięcia laureatom i wyróżnionym na świadectwo szkolne.

Wyniki

Organizatorzy dziękują wszystkim szkołom za zainteresowanie konkursem i wspaniałe przygotowanie uczniów.

Anna Hadała (koordynator konkursu – SP 25 Rzeszów)