You are currently viewing Podsumowanie akcji „Bilet powrotny do biblioteki”

Podsumowanie akcji „Bilet powrotny do biblioteki”

  • Post category:Biblioteka

Od lutego do czerwca w bibliotece szkolnej trwała akcja czytelnicza „Bilet powrotny do biblioteki”. Uczniowie wszystkich klas 2 i 3 otrzymali bilety, na których narysowane były ikony odpowiadające 10 kategoriom książek. Zadaniem uczniów było przeczytanie książek z każdej kategorii i opowiedzenie o nich bibliotekarce. Za „skasowanie” 10 ikonek uczeń otrzymywał pochwałę do dziennika oraz pamiątkowy dyplom. Celem akcji było zachęcenie uczniów do korzystania z księgozbioru po powrocie z kwarantanny. Zabawa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Akcję ukończyło 45 uczniów.