You are currently viewing Góra Grosza – XXII edycja

Góra Grosza – XXII edycja

  • Post category:Aktualności

Samorząd Uczniowski SP25 pragnie poinformować, że nasza szkoła po raz kolejny weźmie udział w wielkiej akcji zbierania monet o nazwie „Góra Grosza”, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Będzie to już 22 edycja zbiórki. „Drobniaki” wrzucane do specjalnie oznaczonych puszek, własnoręcznie przygotowanych przez Samorząd Uczniowski, będą przeznaczone na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w domach dziecka, rodzinach zastępczych lub wioskach dziecięcych. Zbiórka w naszej szkole będzie trwała od 17 do 28 stycznia. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego będą odwiedzać poszczególne klasy podczas lekcji, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Nad przebiegiem zbiórki czuwają opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: mgr Kamila Lew, mgr Anna Pasieka, mgr Joanna Rachańska, mgr Robert Walawender.

Więcej informacji o Towarzystwie Nasz Dom oraz o akcji „Góra Grosza” pod linkiem: https://towarzystwonaszdom.pl/gora-grosza/xxii-edycja/

Pamiętajcie, jeden grosz znaczy niewiele, ale „Góra Grosza” zmienia wiele!