Szkolne Koło Wolontariatu

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 26 sierpnia 2022 r. odbyło się spotkanie założycielskie Szkolnego Koła Wolontariatu. Uczestniczyło w nim 22 nauczycieli, którzy zadeklarowali chęć aktywnego wsparcia tej inicjatywy. Dyskutowano nad regulaminem Koła i planem jego pracy na rok szkolny 2022/2023. Przyjęto zapisy pozwalające na zaangażowanie jak największej grupy dzieci i młodzieży oraz nauczycieli w szkolny wolontariat. Koordynatorem Szkolnego Koła Wolontariatu została w bieżącym roku szkolnym pani Anna Hadała. Z zasadami pracy Szkolnego Koła Wolontariatu zostaną zapoznani wszyscy uczniowie oraz ich rodzice. Ważnym elementem pracy będą samodzielne działania inicjowane przez samych uczniów czy proponowane przez samych rodziców. Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu mają nadzieję, że uda się zrealizować wiele przedsięwzięć niosących pomoc, dających uśmiech i nadzieję i rozgrzewających serca.