You are currently viewing Nasza Sandra

Nasza Sandra

Szkolne Koło Wolontariatu z radością informuje, że wiele klas z naszej szkoły zdecydowało się na wirtualną adopcję Sandry (na zdjęciach), uroczej psiej seniorki ze schroniska „Kundelek” w Rzeszowie, którą gościliśmy w szkole w dniu 19 października 2022 r. Oznacza to, że otaczamy ją naszą opieką i jesteśmy za nią odpowiedzialni. Każda z klas, która zadeklarowała udział w wirtualnej adopcji Sandry ma zespół klasowych wolontariuszy, którzy promują akcję i zachęcają kolegów w każdym miesiącu do dobrowolnych datków. Zbiórkę funduszy monitoruje wychowawca klasy. W ostatnim tygodniu miesiąca komisyjnie przeliczają zebrane pieniądze i przekazują je do koordynatora akcji, p. Anny Hadały. Informacje o zebranych kwotach będą umieszczane na tablicy informacyjnej projektu. Koordynator przekazuje zebrane kwoty na konto schroniska na koniec danego miesiąca. Mamy nadzieję, że nasz zapał pomoże Sandrze znaleźć nowy dom. Bardzo zależy nam również na zaproszeniu do udziału w naszej akcji innych rzeszowskich przedszkoli i szkół podstawowych.